اطلاعات پرداخت

فروشگاه الکترولب

در صورت انتخاب پرداخت با فیش بانکی از شماره حساب ها و یا شماره کارت های موجود در این صفحه برای پرداخت استفاده کنید و پرداخت خود را با استفاده از شماره های زیر و یا ایمیل فروشگاه اطلاع دهید.

شماره های تماس :

تلگرام ali_ezzati@

تلفن ثابت 33126035-041

ایمیل برای تماس با فروشگاه ali.electrolab@gmail.com

شماره کارت 

بانک سامان

6219-8610-1950-1021

به نام علی عزتی نظرلو

شماره حساب

بانک سامان

9601-800-1486520-1

بانک ملت

۵۵۲۶۸۱۷۳۷۸

بانک ملی

0222135482002

به نام علی عزتی نظرلو


بالا